Pim Ruijpers

Pim Ruijpers studeerde tandheelkunde aan de KUN (tegenwoordig Radboud Universiteit Nijmegen) en rondde zijn studie in 1998 af.  In 2003 opende hij met 2 collegae een algemene tandheelkundige en verwijs praktijk, De Drietand, in Maastricht. In 2018 werd deze praktijk nog 2e bij de landelijke ‘tandartspraktijk van het jaar’ verkiezing.Sinds 2004 is hij actief in de implantologie en sinds 2007 geregistreerd NVOI implantoloog. Zijn implantologie training en kennis vergaarde hij bij talrijke cursussen, congressen en lezingen in binnen-, maar vooral ook buitenland. Hij geeft met regelmaat lezingen met daarin vooral focus op de esthetische implantologie en is daarnaast sinds 2015 lid van het hoofdbestuur van de NVOI en daarin o.a. verantwoordelijk voor de invulling van het jaarlijkse hoofdcongres.

Marguaritha Stuffken

Marguaritha Stuffken studeerde in 2007 af als tandarts bij het Academisch Centrum Tandheelkunde in Amsterdam (ACTA). Hierna heeft ze 2 jaar ervaring opgedaan in een algemene tandartsenpraktijk. Van 2009-2014 heeft ze zich gespecialiseerd aan de New York University. De eerste 2 jaar een specialisatie in prothetische tandheelkunde, daarna heeft ze een 3-jarige post-graduate opleiding parodontologie en implantologie gevolgd.
Sinds 2015 is ze ‘Diplomate of the American Board of Periodontology’ en erkend als parodontoloog door de Nederlandse Vereniging voor Parodontologie. Naast haar werkzaamheden op het CPI, is ze ook docent bij de vakgroep parodontologie op het ACTA.

Monique Baudoin

Monique Baudoin

Monique Baudoin, is momenteel werkzaam bij algemene solopraktijk Van Turenhout in Breda als praktijkmanager en stoelassistente. Inmiddels heeft zij al 9 jaar ervaring opgebouwd en heeft zich de afgelopen jaren mede toegelegd op het assisteren bij implantologische ingrepen. In het verleden heeft zij ervaring opgedaan met het geven van cursussen op diverse gebieden. Dit jaar verzorgt zij voor BioComp de cursus ”Assisteren bij implanteren”.

Daan van Oort

Daan van Oort (1973) is specialist kroon- en brugwerk sinds 2000 en winnaar van de van Hamond prijs in datzelfde jaar aan het IVT. Na 20 jaar veel ervaring op te hebben gedaan in de tandtechniek, opleiding in Nederland, België en Thailand van tandtechnici te hebben georganiseerd en leiding te hebben gegeven aan 4Dental CAM en 4Dental Arnhem houdt hij zich bezig met diverse projecten in de tandheelkundige branche. In 2007 heeft hij zijn avondstudie fotografie afgerond aan de fotovakschool in Apeldoorn. Hij is nu een bekend spreker over digitale mond- en gelaatsfotografie in Nederland en België na het schrijven van het eerste Nederlandstalige boek over dit onderwerp (digitale mondfotografie “een praktische handleiding” ISBN 978 90 313 6875 4).

Marvick Muradin

Het aandachtsgebied van kaak- en aangezichtschirurg Marvick Muradin is de behandeling van afwijkingen van de oogkas (orbita), de schedel en het aangezicht (het craniofaciale skelet), zoals die worden veroorzaakt door ongevallen, groeistoornissen, tumoren en aangeboren afwijkingen.
Zijn specifieke interesse gaat uit naar implantologie, botgroei, 3D-technologie en distractie-osteogenese bij behandeling van groeistoornissen en defecten van het craniofaciale skelet en de effecten van chirurgische ingrepen aan de mimische musculatuur van het aangezicht.

Faust de Kleijn

Faust de Kleijn heeft zijn tandarts-studie aan het UMC Radboud gevolgd en is in 1987 afgestudeerd.  Tot 1990 is hij tandarts in Duitsland. Tussen 1990 en 1997 is hij parttime  medewerker bij Tandheelkunde KUN. In 1994 startte hij zijn eigen praktijk  in Beuningen en is onlangs verhuisd naar nieuwe praktijklocatie. Mondzorg Beuningen is gedeeltelijk een verwijspraktijk voor implantologie en geriatrische tandheelkunde.  Sinds 2002 is Faust werkzaam in verschillende verpleeghuizen met vooral psycho-geriatrische patiënten. Vanaf 2004 is hij gaan implanteren met als gevolg een NVOI-accreditatie in 2011.

Roland Wiertz

Roland Wiertz is in 1998 afgestudeerd als tandarts aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Tijdens zijn studie had hij al een bijzondere interesse in de implantologie  Na medewerkerschappen in verscheidene algemene praktijken, is hij sinds 2002 eigenaar van een praktijk voor algemene tandheelkunde en implantologie, waar hij veel op verwijzing implanteert.  Sindsdien heeft hij zich verder ontwikkeld in de implantologie en heeft hij veel cursussen op nationaal en internationaal niveau gevolgd. In zijn praktijk voert hij het volledige scala aan implantologische behandelingen uit.

Pauli Wiggers

Pauli Wiggers werkt al jaren als assistent en praktijkmanager bij het Centrum voor Implantologie en Esthetische Tandheelkunde. Een zeer moderne en vooruitstrevende praktijk met implantologie als een van de hoofdspecialisaties. Pauli heeft veel ervaring als implantologieassistente en preventieassistente. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor het praktijkmanagement, richtlijnen en administratie.

Pieter van Elsas

Pieter van Elsas studeerde af aan de UvA in 1977. Na zijn afstuderen werkte hij een aantal jaren op de afdeling Parodontologie onder prof. Coppes. Daarnaast was hij werkzaam in de Onderzoekskliniek van de UvA; “Het Jordaanprojekt”. Na het samengaan van VU en UvA in ACTA halverwege de tachtiger jaren, is dit Jordaanproject omgevormd tot een reguliere groepspraktijk. Vanaf begin negentiger jaren is hij zich gaan bezighouden met Implantologie en is deze praktijk geleidelijk aan uitgegroeid tot verwijspraktijk voor Implantologie, Endodontologie en Esthetische Reconstructieve Tandheelkunde. Sinds 2006 is hij wederom verbonden aan ACTA als medewerker van de Vakgroep Implantologie. Hij draagt hier bij aan het klinisch en theoretisch onderwijs van de drie jarige opleiding tot Implantoloog.

Ruud Waanders

Ruud Waanders studeerde eind 1980 af als tandarts aan de Katholieke Universiteit in Nijmegen. Samen met een collega startte hij een praktijk in Lichtenvoorde. In 2005 werd een nieuw pand betrokken met eigen laboratorium en cursuscentrum. De doelstelling van de groepspraktijk is alle tandheelkundige disciplines onder één dak aan haar patiënten aan te bieden: algemene tandheelkunde, angstbegeleiding, orthodontie, parodontologie en ook implantologie. In 1985 heeft Waanders zijn eerste implantaten geplaatst. Na diverse cursussen en opleidingen onder meer aan de UCLA, de Universiteiten van Aken en Groningen, volgde, als één van de eersten, registratie als tandarts implantoloog NVOI. Naast pre-implantologische behandelingen en de implantologie in al haar facetten, houdt hij zich bezig met orthodontische voorbehandelingen, chirurgie en behandelingen onder sedatie. Binnen de eigen praktijk begeleidt hij twee tandartsen bij hun eerste schreden op het pad van de implantologie. De praktijk fungeert als verwijspraktijk voor implantologie maar ook voor orthodontie, behandelingen onder sedatie en uitgebreide rehabilitaties. Sinds 2002 is Waanders bestuurslid en nu voorzitter van de Stichting Tandheelkunde Kenia. Jaarlijks traint en begeleidt hij Keniaanse tandartsen en behandelt hij patiënten in de kliniek van de Stichting in de Keniaanse stad Ukunda.

Rien van Waas

Rien van Waas behaalde in 1974 zijn tandartsdiploma aan de Universiteit van Utrecht en promoveerde in 1985 op het proefschrift: Een kunstgebit, een kwestie van doorbijten.
Van 1985 tot 1995 werkte hij bij de vakgroep Orale Functieleer van de Katholieke Universiteit te Nijmegen en deed hij onderzoek op het terrein van de volledige (overkappings)prothese, de gerodontologie en de orale implantologie.
In 1995 werd hij tot hoogleraar benoemd op ACTA (het Academisch Centrum voor Tandheelkunde Amsterdam) om onderwijs te geven en onderzoek te doen op terrein van de Prothetische Tandheelkunde en Orale Implantologie.
Hij schreef 80 artikelen in de Engelse en evenzoveel in de Nederlandse taal.
In 2009 ging hij met emeritaat en geeft sindsdien postacademisch onderwijs, primair op terrein van de volledige en partiële gebitsprothese, al dan niet op implantaten.

Ronald Wils

Ronald Wils

Ronald Wils is afgestudeerd in 1979 aan de universiteit van Nijmegen. Hij startte zijn implantologiepraktijk in Eindhoven in 1985 en heeft zich sindsdien ontwikkeld tot specialist op het gebied implantaatsystemen en complexe implantaatoperaties. Hij is betrokken bij diverse wetenschappelijke onderzoeken op het gebied van implantologie en opereert ook in het buitenland. Naast zijn werkzaamheden in diverse praktijken geeft de heer Wils ook les aan de Hogeschool in Utrecht, aan de faculteit tandprothetiek.

Ralph Wilking

Ralph Wilking studeerde in 1988 af als tandarts aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Sinds 1990 is hij praktijkhouder van groepspraktijk ‘De Drie Linden’ met esthetiek als focus. Kennis en vaardigheden hierover ontwikkelde hij door diverse trainingen in de Verenigde Staten. Van 2006 tot 2013 was hij eveneens als docent werkzaam binnen ACTA Amsterdam in het keuzevak restauratieve tandheelkunde Masterfase. Vanaf 2013 heeft hij in een nieuw praktijkpand zijn esthetische focus verder ontwikkeld tot een totaalconcept waarbij Digital Smile Design als voorspellend instrument voor esthetiek een belangrijke rol speelt.

Walter van Breda

Walter Van Breda studeerde af als tandarts aan de Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven) in 1984. In 1989 werd hij specialist Prothetische Tandheelkunde aan dezelfde universiteit. Van 1990 tot 1995 was hij instructor op de afdeling Prothetische Tandheelkunde aan de KU Leuven.
Vandaag is hij docent aan het “Instituut voor Osseoïntegratie” aan dezelfde universiteit. Momenteel werkt hij in een multidisciplinaire groepspraktijk te Antwerpen. Hij geeft vele voordrachten omtrent prothetiek zowel op natuurlijke elementen als op implantaten.
In 2018 werd hij voorzitter van VAPR KU Leuven.

Nele Van Assche

Mw. dr. Nele Van Assche Tandarts KULeuven (2002), specialist in de Parodontologie (2005), doctor in de medische wetenschappen (2011). Haar doctoraatsthesis behandelde een aantal aspecten die implantaatbehandelingen vereenvoudigen, o.a. geleide implantaatplaatsing, het gebruik van ruwe implantaatoppervlakken, korte implantaten. (Co)auteur in internationale tijdschriften. Actief lid van de Belgische vereniging voor parodontologie, Osteology Foundation, European Association of Osseointegration (EAO). Werkzaam in eigen praktijk in Geel.

Erik Blom

Erik Blom is in 1989 afgestudeerd als tandarts aan de universiteit van Amsterdam (UvA). Al tijdens zijn studie was er interesse naar implantaten en heeft zich daarmee beziggehouden. Na het afstuderen is hij gaan werken als algemeen tandarts in diverse praktijken in binnen- en buitenland. In 1994 begon hij op de afdeling Orale Implantologie van het ACTA (Academisch Centrum voor Tandheelkunde Amsterdam) en heeft hij zich gespecialiseerd in reconstructieve- en esthetische tandheelkunde. In 2001 is hij gepromoveerd op een proefschrift over botregeneratie met groeifactoren. In dat zelfde jaar is hij een praktijk begonnen in Blaricum en heeft een Master of Science in de orale implantologie behaald aan de UvA. Momenteel is hij universitair docent implantologie op ACTA. Van zijn hand zijn meerder artikelen verschenen en daarnaast is hij een regelmatig spreker op nationale en internationale congressen en cursussen.

Uzelf?

Heeft u ook een onderwerp dat u als gastspreker graag wilt presenteren in ons volgende programma? Wij nodigen u van harte uit contact op te nemen met Nieke Verschure op telefoonnummer 073-6847205 of via e-mail: info@implantcollege.eu. We kunnen dan samen bekijken wat de mogelijkheden zijn.