Herroepingsrecht

Sluit een consument via een website de overeenkomst tot deelname aan een opleiding of cursus, dan is het herroepingsrecht van toepassing. De consument heeft het recht de overeenkomst binnen 14 dagen te ontbinden.