Disclaimer

Ondanks het feit dat implantcollege.eu de uiterste zorg besteedt aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van alle gegevens op de website, kunnen hierin onjuistheden voorkomen. Implantcollege.eu is daarom ook niet aansprakelijk voor alle gevolgen van het overnemen van de verstrekte informatie. Implantcollege.eu is evenmin aansprakelijk voor alle schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van informatie via elk soort media alsmede als gevolg van technische storingen. Aan alle gepresenteerde informatie op de website kan géén recht worden ontleend. Heeft u hier vragen over, neem dan contact met ons op via info@implantcollege.eu