Online inschrijven
brochures
Inschrijven nieuwsbrief
  • PERFECTIONEREN IN IMPLANTEREN

The digital denture: Kunt u daar nog omheen?

In 2014 introduceerde AvaDent de digitaal vervaardigde gebitsprothese in Nederland met het slogan “in twee zittingen klaar”. Sindsdien is er veel veranderd en zeker ook verbeterd. Maar kan je nu al instappen? Waar zitten de kansen en wat zijn de valkuilen? Op deze dag gaan we daar uitgebreid op in.

Tijdens de cursus worden de verschillende technieken besproken, met name mogelijkheden en de verschillen tussen o.a. de AvaDent- en de Ivoclar Vivadent methode. Ook wordt stilgestaan bij de mogelijkheden om gebitsprothesen te printen.

Aan de orde komen de sterke en de zwakke punten van deze nieuwe methoden om gebitsprothesen te maken en wordt uitgebreid ingegaan op de vraag in hoeveel zittingen deze technieken kunnen worden uitgevoerd.

Ook wordt de toepassing in combinatie met implantaten, de toepassing als immediaatprothese en de copy denture-techniek besproken.

Tenslotte gaan we de vraag beantwoorden wáár de ‘digital denture’ nu staat en óf, hóe en wannéér u deze techniek in uw praktijk verantwoord kunt toepassen.

Aan het einde van de dag bent u helemaal bij en kunt u bepalen of u instapt of niet.

Doelstelling

Deelnemers inzicht geven in de mogelijkheden en risico’s van de digitaal vervaardigde gebitsprothese.

Theorie

  • Vervaardigingsproces van de traditionele gebitsprothese
  • Digitaal vervaardigde gebitsprothese: diverse methodes
  • Prothetiek op implantaten
  • Betand versus onbetand
  • Principes wondgenezing

Praktijk

  • Interactief bespreken van de ervaringen uit de praktijk.
  • casuïstiek bespreking

Doelgroep
Tandprothetici, tandartsen en implantologen

Docent
Em. Prof. Dr. Rien van Waas

Datum
Vrijdag 8 november 2019: 09.00 – 16.00 uur

Werkvorm
Lezing, geen zelfstudie vereist

Deelnemers
Maximaal 20 deelnemers

Locatie
Den Dolder, Ernst Sillem Hoeve

Kosten
€ 550 per persoon (incl. studiemateriaal)

Certificaat
Ja, uw deelname wordt tevens doorgegeven (6 KRT-punten)