• LEREN IMPLANTEREN

Nazorg implantologie

In de mondhygiëne praktijk zien we zeer veel patiënten met implantaten. Het is belangrijk dat de patiënt na het plaatsen van de implantaten en de prothetische voorziening goed behandeld en goed voorgelicht wordt. De mondhygiënist moet hiervoor bekend zijn met de theorie om de diagnose te kunnen stellen en de juiste behandeling te geven. De cursus is speciaal gericht op mondhygiënisten die geïnteresseerd zijn in de praktische uitvoering van de nazorg. Naast theorie wordt er vooral handvatten gegeven over de te gebruiken instrumenten en materialen. Bovendien wordt ervoor gezorgd dat het protocol “nazorg bij implantaten” goed geïnterpreteerd en toe gepast wordt.

Doelstelling

Praktische handvatten geven voor de nazorg, de te gebruiken instrumenten en materialen. Inzicht hebben hoe het protocol “nazorg bij implantaten ”toe te passen.

Theorie

  • Diagnostiek
  • Kweek en röntgen
  • Mucositis, peri-implantitis
  • Aanbevelingen nazorg, risicofactoren
  • Protocol
  • Instrumentarium
  • Materialen

Praktijk

  • Herkennen instrumentarium en materialen
  • Casuïstiek bespreking

Doelgroep
Mondhygiënisten, eventueel assistenten

Docent
Mevr. Anita Vonhoff

Datum
2019:
Vrijdag 6 september 2019: 09.00 – 14.00 uur

2020:
Vrijdag 18 september 2020: 09.00 – 14.00 uur

Werkvorm
Lezing en hands-on training, geen zelfstudie vereist

Deelnemers
6 tot 12 deelnemers

Locatie
Den Dolder, Ernst Sillem Hoeve

Kosten
€ 445 per persoon (incl. studiemateriaal)

Certificaat
Ja, uw deelname wordt tevens doorgegeven.